Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł!
Strony WWWSerwery VPSDomenyHostingDarmowy Hosting CBA.pl

Interpretacje Arteuza – część 15

powrót.. część14

 

*
Ciąg dalszy przebiegu III wojny światowej w Europie – lata 2038?-2044?
Inwazja anglo-amerykańska na wybrzeża Akwitanii będzie robiła szybkie postępy i do roku 2040?
(w ciągu dwóch lat) wyzwolona zostanie cała Francja, prócz południowego wybrzeża Morza Śródziemnego.
Herkules z Bretanii posiłkowany przez sojuszników wkroczy do zniszczonego i prawie wyludnionego Paryża, a Henryk Szczęśliwy zniszczy państwo pogan w Niemczech i wkroczy do
Bawarii. Po porozumieniu dwóch (Herkulesa i Henryka) stolica Francji i siedziba Dyrektoriatu zostanie ustanowiona w Awinionie nad Rodanem. Część wojsk talibańskich wycofa się za Pireneje do Hiszpanii (Al Wandaluz), a część do Szwajcarii, Włoch i Austrii.
Bardzo dużo jest tekstów Nostradamusa o wyzwalaniu Francji. Nie będę tu ich przytaczał, bo są podobne. Mówią one o bezwzględnych walkach, o używaniu różnych niszczycielskich broni i mordowaniu muzułmańskiej ludności.
OTÓŻ MUSICIE WIEDZIEĆ, ŻE DŁUGOLETNIA IMIGRACJA MUZUŁMANÓW, A NASTĘPNIE PODBÓJ ZACHODNIEJ I POŁUDNIOWEJ EUROPY PRZEZ WIELKI TALIBAN,
PLANOWA KOLONIZACJA DOKONYWANA PRZEZ MUZUŁMANÓW i WYMUSZANE PRZEJŚCIA NA ISLAM MIEJSCOWEJ LUDNOŚCI DOPROWADZI DO RADYKALNYCH ZMIAN DEMOGRAFICZNYCH NA TYCH OBSZARACH EUROPEJSKIEGO KONTYNENTU!!!
Kiedy rozpocznie się kontrofensywa aliantów, to większość ludności stanowić będą muzułmanie! Językiem, którym będzie posługiwała się większość mieszkańców będzie język arabski lub język turecki (na Bałkanach). We Francji, Hiszpanii, Włoszech i innych krajach wojska chrześcijańskie
będą JUŻ TRAKTOWANE JAKO OKUPANCI – NA ZDOBYTYCH PRZEZ ALIANTÓW TERYTORIACH BĘDĄ WYBUCHAŁY POWSTANIA MUZUŁMANÓW!!!
Teraz to alianci: Amerykanie, Anglicy i Francuzi będą przeprowadzali okrutne rzezie i burzyli świątynie muzułmańskie lub zamieniali je w kościoły. Powstanie odwrotna sytuacja – teraz ludność muzułmańska będzie przymuszana siłą do zmiany wyznania na chrześcijaństwo. Oporni będą mordowani. Powstaną liczne zakony (będą wydawały dekrety zakonne), które będą prowadziły
bezwzględną politykę chrystianizacji opanowanych ziem. Przy armiach anglo-amerykańskich, a przede wszystkim francuskich armiach Herkulesa i Henryka powstaną specjalne kolegia kardynalskie, których zadaniem będzie wytępienie islamu, cyt.: „aż do kości”, na odbitych dawnych ziemiach chrześcijan, a później i innych, to jest tych muzułmańskich od wieków!!! Polityka ta będzie nie mniej okrutna niż polityka tzw. III Antychrysta, czyli Mahdiego.

Nie radosnymi okrzykami a zbrojnymi buntami i powstaniami,
Prawie wszyscy mieszkańcy będą witać armie Neptuna i Gryfona,
Ponury Kardynał u boku zdobywców utworzy purpurowe kolegia,
Na zdobytych terytoriach nie będzie litości dla żadnego muzułmanina,
Prawo islamu zostanie surowo zakazane a jego czciciele napiętnowani,
Będą zsyłani na przybrzeżne wysepki dopóki głód nie zmusi ich do przyjęcia krzyża!

Mahdi z wielkim wojskiem powróci znad Indusu do Europy i poprzez Bałkany przedrze się do Bawarii, a u jego boku stanie Muzułmański Jezus wezwany z Hiszpanii. Muzułmańskie armie stacjonujące w Hiszpanii i we Włoszech będą pozorowały kontrofensywę. Ta pozorowana akcja uniemożliwi Amerykanom i Anglikom udzielenie Henrykowi Szczęśliwemu znacznej pomocy wojskowej, chociaż nieznaczne oddziały anglo-amerykańskie zostaną wysłane na pomoc zagrożonemu Henrykowi. Jedynie Herkules przybędzie ze znaczną pomocą, ale kiedy nad zjednoczoną armią aliancką bezpośrednie główne dowództwo obejmie Henryk V Szczęśliwy zachowa się on dość niejednoznacznie.
Armia Talibańska będzie znacznie liczniejsza i lepiej uzbrojona, ale Henryk (jak pisze Nostradamus) okaże się niebywałymi zdolnościami taktycznymi i odniesie największe
ZWYCIĘSTWO WSZECHCZASÓW! Jak już pisałem obie armie: muzułmańska – TURBANY i
chrześcijańska – RYCERSKIE ZAKONY spotkają się pod ULM. Nostradamus kilkakrotnie wymienia tę miejscowość – od tego zwycięstwa nazywa też Henryka – WIELKIM SELINEM (od
Selene – Księżyc)!!!
A oto jeden z mało znanych tekstów o bitwie pod ULM!!!

Wielbłąd posiłkowany przez Słonia i Smoka,
Przez Alpy i Dunaj dociera do środka Europy,
III Antychryst na czele 10 milionów rządnych zemsty,
Przybywa pod ULM aby zmienić boskie przeznaczenie,
Henryk Szczęśliwy zniszczy wszystkich dzięki modlitwie i ogniowi.
Spalona, spopielała ziemia będzie świadkiem zwycięstwa Wielkiego Selina!

Najprawdopodobniej do Europy na pomoc Mahdiemu przybędą też wojska Zjednoczonego Sułtanatu Malajów (Słoń) i wojska komunistycznych Chin (Smok). Mimo wielu trudności Henryk Szczęśliwy skazany przez wszystkich „znawców” na porażkę odniesie wielkie zwycięstwo.
Następnie świat w roku 2040? zostanie zaskoczony nagłym atakiem Chin i Japonii na USA, Kanadę i Meksyk, oraz… po klęsce Mahdiego pod ULM w Wielkim Talibanie nastąpi w Azji wielki bunt Turbanów i ludności przeciwko Mahdiemu.
Henryk Szczęśliwy postanowi te wydarzenia wykorzystać:
– najpierw w wojnie domowej rozprawi się z konkurentem, to jest z Herkulesem,
– później w WIELKIEJ WOJNIE BRATERSKIEJ wypędzi z Europy wojska Brytyjskie i zniszczy ich kraj,
– i w końcu rozpocznie samodzielne wyzwalanie całej Europy od Muzułmanów, w ostatecznej rozgrywce pomorze mu Polska i inne kraje.
– w trakcie ostatecznej ofensywy przeciwko Muzułmanom nastąpi jeszcze jeden bardzo ważny
epizod kosmiczny związany z przebiegunowaniem Ziemi.
*
Matką wszystkich katastroficznych proroctw o końcu starego świata i narodzeniu się nowego świata po „sądzie ostatecznym” tzw. „drugiej Jerozolimy” – świata w duchowej łączności (poprzez Ducha Świętego) z Bogiem i Synem Bożym Jezusem Chrystusem – jest „Apokalipsa św. Jana Ewangelisty”
spisana na wyspie Patmos około 97 roku po Chrystusie. Jest ona podobnie jak cztery Ewangelie Nowym Testamentem (Nowym Przymierzem z Bogiem), ale stanowi wspólny epilog historii rozpoczętej w Starym Testamencie (Starym Przymierzu z Bogiem) – Księgą Rodzaju. Apokalipsa
znaczy po grecku „Objawienie”.
Żeby uchwycić i zinterpretować jej sensy trzeba zdekodować gęstą siatkę symboli będących hermetycznym szyfrem, który jak się zdaje stanowi ścisłą kwintesencję, co profetyczna ezoteryka chrześcijańska wytworzyła u samych swych początków.
Jednak mimo wielu pospolitych rozpowszechnionych poglądów Apokalipsa św. Jana Ewangelisty, poza pełną grozy scenerią i zadziwieniem, jakie wywołują u nas niektóre monstrualne, enigmatyczne obrazy, proroctwo Janowe kryje w sobie zamiar naświetlenia przyczyn końcowej
destrukcji świata NIŻ UKAZANIA SAMEGO JEGO KOŃCOWEGO AKTU, czyli DRAMATU, również w celu zapobieżenia mu. Apokalipsa (objawienie) opisuje więc całą historię ludzkości,
czyli poszczególne etapy (otwarte pieczęcie), w których mają miejsce różne zdarzenia. W tym świetle Apokalipsę (objawienie) odczytuje się JAKO PRZESŁANIE POZYTYWNE, A NIE NEGATYWNE JAK TO JEST ROZPOWSZECHNIONE!!! Apokalipsa (objawienie) zmierza do napiętnowania przewrotności i występków ludzkich z ich najbardziej katastrofalnymi skutkami, jak wojna, głód, despotyzm, bałwochwalstwo, choroba, chaos, by móc jakoś im przeciwdziałać. Inaczej nie sposób uzasadnić włączenia jej w zbawczy, wyzwalający kontekst ewangeliczny, który na
pierwszym miejscu stawia pokonanie zła poprzez miłość. Posługując się tym kluczem objawienie przekazane przez Jana odszyfrujemy łatwo jako przepowiednie odrodzenia i radości, triumfu nad cierpieniem poprzez odważny udział dobrych w walce Baranka z bestią piekielną. Księga zaczyna się od ekstazy, czyli poprzez Ducha Świętego Jan otrzymuje od Jezusa objawienie i polecenie zapisania. Jej cel, wbrew pozornej okropności treści, jest wyraźnie pozytywny. Ewangelista mówi o tym jasno na samym początku: „Błogosławiony, który odczytuje i którzy słuchają słów Proroctwa, a strzegą tego co w nim napisane.”
Tak więc co prawda Apokalipsa jest historią życia ludności na Ziemi, ale nie jest ona historią taką jaką rozumiemy – nie jest zwykłą historią zdarzeń (kroniką) widzianą oczami człowieka, a historią (kroniką zdarzeń) WIDZIANĄ PRZEZ PANA BOGA i ostrzegającą nas (jako dzieci bożych) przed popełnianiem grzechów W RÓŻNYM CZASIE, BO PAN BÓG JEST ISTOTĄ
PONADCZASOWĄ, to jest popełnianiem złych uczynków, które nie powinny mieć miejsca u stworzeń ludzi, których Pan Bóg wyposażył w odróżnieniu od innych stworzeń w ducha (dał duszę). W związku z tym domaga się Pan Bóg od nas jako od istot nie tylko cielesnych, ale i duchowych zachowywania się, cyt.: „NA OBRAZ I PODOBIEŃSTWO BOSKIE”. Ponieważ Pan  Bóg jest samym dobrem dając nam duszę wymaga od nas TEGO SAMEGO, CZYLI DOBRA!
Przekaz Apokalipsy (objawienia) mówi nam, jakie kary i za jakie uczynki one nas spotykają w różnym czasie (czas istnieje tylko w naszej świadomości). A więc niektóre z nich poprzez złe uczynki i zachowania (cierpienia) zadajemy sobie sami, np. wojny, a niektóre są zsyłane przez Pana Boga za złe postępowanie, np. katastrofy naturalne. Ponieważ Apokalipsa (objawienie) jest boską (a nie ludzką) kroniką zdarzeń, to tzw. opieczętowanie ludzi nie musi być jednorazowym wydarzeniem przy tzw. „końcu starego świata”, tak jak nie jest jednorazowym wydarzeniem wojna,
czy katastrofy naturalne. IV Antychryst, czyli „Wielki Mastin” – Szkot ma być związany z 3-letnią IV wojną światową, która ma wybuchnąć około 2150 roku. V Antychryst ma się pojawić przy tzw. „Wielkiej Wojnie z Maszynami”. Ostatnim VI Antychrystem (liczba 6 jest liczbą szatana) ma być sam Szatan-Lucyfer. Nostradamus pisze, że nastąpi to po roku 3797, ale czy w 4000 czy w 4500, czy jeszcze później czy może wcześniej – o tym wie tylko sam PAN BÓG!!!
*
Uzupełniając poprzednie pytanie chcę jasno powiedzieć, że wszystkie księgi Pisma Świętego (Biblii), a więc i Starego i Nowego Testamentu mają na celu poprzez opisy historycznych ludzkich zdarzeń pokazać człowiekowi, jak żyć sprawiedliwie zgodnie z wolą Pana Boga, tj. z przekazanym
ludziom prawem Bożym zwanym DEKALOGIEM (10 przykazań). Np. dzieje starożytnych państw żydowskich Izraela i Judy ukazujące dobrych i złych władców mają za zadanie dać wskazówki rządzącym, jak należy uczciwie i sprawiedliwie rządzić. Wszystkie Święte Księgi (choć niektórym wydają się banalne, bo ich po prostu nie rozumieją) mają służyć człowiekowi w jego doczesnym życiu, czyli w pielgrzymce na planecie Ziemii, jaką w OKREŚLONYM CZASIE I PRZESTRZENI WYZNACZYŁ NAM PAN BÓG!!!
M. Nostradamus powiedział, że PIERWSZYM WIELKIM PREZENTEM, JAKI OTRZYMALIŚMY OD PANA BOGA BYŁ „DAR DUSZY”, A CO ZA TYM IDZIE JAK MÓWIĄ NIEKTÓRZY OBECNI UCZENI – KOSMOLODZY – OTRZYMANIA SZANSY NA ŻYCIE WIECZNE W INNYM CONTINUUM CZASOPRZESTRZENNYM, CZYLI INNYM, INACZEJ WYGLĄDAJĄCYM WSZECHŚWIECIE. DRUGIM PODARUNKIEM OD PANA BOGA MA BYĆ „DAR ŻYCIA WIECZNEGO”, na który trzeba jednak sobie zasłużyć!
Na pewno niektórzy z Was czytali szereg książek o powrocie do życia osób będących wcześniej w tak zwanej śmierci klinicznej. Osoby te (choć zapewne nie wszystkie) opisują efekt tak zwanego tunelowania. Otóż nowoczesna kosmologia oparta na badaniach fizyczno-matematycznych (szczególnie teoria superstrun lub M-Bram) potwierdza możliwość tunelowania w tzw. korytarzach czasoprzestrzennych w celu przedostawania się do innych wymiarów i do różnych czasów. Są to tematy bardzo frapujące, ale wszyscy obecnie najwięksi kosmolodzy są zgodni, że powstanie naszego Wszechświata, tzw. Wielki Wybuch jest zgodny z BIBLIJNYM AKTEM
STWORZENIA!!!
Myślę, że po opisie i dyskusji dotyczącej naszego tematu, to jest przebiegu III wojnie światowej znajdzie się trochę czasu, aby porozmawiać również na temat nieśmiertelności.
*
Ciąg dalszy przebiegu III wojny światowej – lata 2038?-2044?
Po wielkim zwycięstwie pod ULM Henryk Szczęśliwy wyzwoli południowe Niemcy, a także w zwycięskim marszu na wschód opanuje Czechy i Słowację oraz wkroczy na Węgry, które po
krótkich walkach zdobędzie. W trakcie walk dowie się o czterech bardzo ważnych wydarzeniach, które nastąpią prawie równocześnie w odstępie około miesiąca:
1. Wspólnym ataku komunistycznych Chin i Japonii na nowe USA (powstałe po II wojnie domowej z części dawnego USA i anglosaskiej części Kanady) oraz na Wielkie Państwo
Meksykańskie poszerzone o południowe terytoria byłego USA i na tzw. „bananowe republiki” środkowoamerykańskie, oraz w związku z tym dowie się o decyzji Dyktatora USA o wycofaniu wojsk amerykańskich z Europy w celu zatrzymania lądowej ofensywy wojsk chińsko-japońskich na Alaskę i wschodnie-pacyficzne wybrzeża kanadyjsko-amerykańskie.
2. Buncie turbanów talibańskich i kleru muzułmańskiego w Azji Środkowej po klęsce pod ULM i zbrojnej próbie obalenia Kalifa Mahdiego (III Antychrysta).
3. Ataku Indii (Mahatmy II) na Zjednoczony Muzułmański Sułtanat Malajów (powstały na bazie obecnej Indonezji i Malezji, a poszerzony o podbite chrześcijańskie Filipiny i Australię). Wojna ta będzie miała na celu zdobycie Australii dla przeludnionych Indii, czyli będzie to jak pisze M. Nostradamus, cyt.: „Wielki Bój o Terra Australis”, czyli w tłumaczeniu o „Ziemię Południową” – tak Australię nazwali pierwsi jej odkrywcy – Portugalczycy.
4. Wymuszonej siłą na władzach francuskich, zasiadających w nowej stolicy w Awinion, decyzji Herkulesa o zdjęciu Henryka Szczęśliwego ze wszystkich stanowisk państwowych, w tym
wojskowych i jego aresztowaniu.
Po otrzymaniu tych wiadomości Henryk Szczęśliwy zaprzestanie ofensywy na Bałkany i zawrze rozejm z Mahdim, który dla obrony swej władzy znowu przerzuci wierne mu wojska do Azji, i wyśle do nowo-koronowanego króla Polski i Pięciu Narodów depeszę z prośbą o spotkanie. W trzy
dni później w Krakowie najprawdopodobniej na Wawelu, gdzie odbyła się koronacja dochodzi do Drugiego Wielkiego Spotkania Dwóch Przywódców. Król Polski przedłuża wizytę w Krakowie oczekując na Wawelu Henryka. Król Polski ma po koronacji wrócić do stolicy – Warszawy (najprawdopodobniej jego pierwszą siedzibą w stolicy będzie odbudowany Pałac Saski).
Na mocy układu podpisanego w Krakowie wojska Polskie wkraczają na Czechy i Morawy, a także do Słowacji i na Węgry. Wcześniej (jak już pisałem) na mocy pierwszego porozumienia z Henrykiem Szczęśliwym wojska polskie zajmują opuszczone przez talibów (bojących się okrążenia) wschodnie Niemcy. W ten sposób wojska polskie luzują armie zakonne Henryka, które wyruszają teraz na Awinion. Henryk odrzuca decyzję władz francuskich i nazywa Herkulesa zdrajcą. Oskarża go też o korupcję i nepotyzm.
Pod Lile, Limoges i Lyonem dochodzi do trzech wielkich konfrontacji zbrojnych (z użyciem strasznych broni, w tym najprawdopodobniej tzw. anty-grawitacyjnych, próżniowych i
neutronowych) armii zakonnych obu przywódców: Herkulesa i Henryka. Bratobójcza ciężka, najprawdopodobniej sześciomiesięczna wojna domowa kończy się zwycięstwem Henryka Szczęśliwego. Herkules popełnia samobójstwo, a Henryk każe spalić jego zwłoki i rozrzucić potajemnie popiół po zmarłym w nieznanym miejscu. Teraz w Awinionie Henryk koronuje się na króla Francji i Zachodniej Europy, a później Stanów Zjednoczonych Zachodniej i Południowej Europy i Północnej Afryki (sam zakłada sobie koronę – nie pozwala sobie jej założyć arcybiskupowi).
W parę dni później przedstawia zebranemu duchowieństwu z całej Europy (w tym z Polski) kandydata na nowego papieża – ubogiego i skromnego księdza, który godzi się zostać papieżem Zjednoczonego Apostolskiego Kościoła Chrześcijańskiego dopiero po tym, jak Henryk Szczęśliwy
udowadnia mu, że tak jak – król Francji – On, czyli Henryk pochodzi z królewskiej rodziny Burbonów. Decyzję o nominacji nowego papieża po wieloletniej przerwie (ostatnim oficjalnym był Petrus Romanus – Piotr Rzymski) podpisze też przebywający w Awinionie (na zaproszenie Henryka) król Polski. Od tej pory każdy nowo wybrany papież będzie zatwierdzany najpierw przez przywódców: Francji i Polski, a później po III wojnie światowej (w wyniku oficjalnego uznania
nowego chrześcijaństwa za religię światową!!!) jeszcze przez przywódców kilku innych mocarstw światowych. Nowi papieże będą już na zawsze zasiadali w Awinionie w byłym pałacu papieskim, który w darze przekaże papiestwu Henryk V Szczęśliwy. Nowy papież przyjmie imię PIOTR III -nazywany będzie później Piotrem Pierwszym Awiniońskim i całkowicie (włącznie z liturgią)
zreformuje nowy zjednoczony już Kościół. Wszelka apostazja (odchodzenie od nowego Kościoła) będzie prawnie zakazana. Zakazany będzie: ateizm, marksizm, homoseksualizm, aborcja i
eutanazja. Będą to prawa ogólnoświatowe obowiązujące wszystkich. Będą zakazane też inne odłamy chrześcijańskie (zostaną zlikwidowane albo włączone do nowego Kościoła podległego papieżowi Awiniońskiemu), a powstawanie nowych – pod karą śmierci – będzie również prawnie
zakazane.
DLACZEGO CHRZEŚCIJAŃSTWO ZWYCIĘŻY I WSZYSCY PRZYJMĄ W/W ZAKAZY?!
OTÓŻ NAUKOWCY W KOŃCU III WOJNY ŚWIATOWEJ DOJDĄ DO NIESAMOWITYCH ODKRYĆ – W CZASIE PRZEBIEGUNOWANIA ZIEMI W ROKU 2044? nastąpi też tzw. „CUD KRZYŻA”!!! O tym wszystkim jednak później.
*109
Przypominam Państwu, że piszę to wszystko po to, żeby:
1. Zareklamować swoją przyszłą książkę.
2. Aby pokazać (możecie sprawdzać – życie się toczy), że wszelkie przepowiednie i proroctwa to nie są bajki, jak niektórzy sądzą. Np. mój dziadek, który zmarł w roku 1938 (przed II wojną światową) powiedział słowa, które pamiętam do dzisiaj, cyt.: „Prędzej uwierzę w to, że na świecie żyją krasnoludki niż w to, że my i wszystko co nas otacza składa się z jakichś atomów”. MOJEGO DZIADKA NIE PRZEKONAŁA
NAUKA!!! SĄ TACY, KTÓRYCH NIE PRZEKONUJE RELIGIA I ZWIĄZANE Z NIĄ PROROCTWA, TAJEMNICE I PRZEPOWIEDNIE!!! ZASTANÓWCIE SIĘ, CZY NIE DAŁOBY
SIĘ WIERZYĆ W JEDNO i DRUGIE?! M. NOSTRADAMUS PISZE, ŻE PO WIELKIM ROZDWOJENIU (NAUKI I RELIGII) NASTĄPI ICH JEDNOŚĆ SKOŃCZONA, BOWIEM
NAUKA I RELIGIA OKAŻĄ SIĘ TYM SAMYM, BO KAŻDA WIARA JEST TYLKO WIARĄ!
NOSTRADAMUS JEST TEŻ FILOZOFEM – PORÓWNUJE NAUKĘ DO MĘŻCZYZNY, A KOBIETĘ DO RELIGII.
„Pan Bóg zdaje sobie sprawę z tego, że ludziom w różnym czasie ich życia musi przekazywać niezbędne informacje o wszechświecie: jego bycie i powstaniu oraz sensie stworzenia i istnienia w zrozumiałym dla nich języku” – to słowa jasnowidza wszechczasów. Np. Jezus Chrystus rozmawiał
z ludźmi starożytnymi za pomocą zrozumiałych przez nich pięknych i jakże mądrych ewangelicznych przypowieści, wziętych z ich codziennego życia, to jest trudu i znoju w codziennej walce o chleb większości ówczesnego społeczeństwa. Ostrzegał też, że miłosierdzie Boże jest
możliwe tylko za życia człowieka, po śmierci człowieka Pan Bóg jest tylko sprawiedliwym sędzią!
Z Pisma Świętego jednak wiemy, że Syn Boży ukaże się w całej swojej potędze i chwale, i nie będzie już mówił przypowieściami, bo będą inne czasy – człowiek sam się bowiem przekona (za przyczyną wielkich odkryć naukowych), że WIELKOŚĆ WSZECHŚWIATA I RÓŻNORODNOŚĆ
WYSTĘPUJĄCEJ W NIM NATURY, TO WŁAŚNIE WIELKOŚĆ I POTĘGA BOGA!!!
M. Nostradamus przekazał nam, że kiedy ludzkość zobaczy i przekona się, że mimo wszystkich swoich wielkich odkryć naukowych jest za słaba, aby przetrwać, cyt.: „Niebo się zmarszczy, znikną gwiazdy i światło, czarna dziura pochłonie w niebyt Słońce, planety i Księżyc”, czyli stanie się coś
NIEBYWAŁEGO I JAKŻE RZECZYWISTEGO W ŚWIETLE OBECNEJ NAUKI!!! Otóż w tych słowach Giordana Bruno i M. Nostradamusa w średniowieczu widziano rękę szatana, a nie wolę Pana Boga. Ale Pan Bóg – gospodarz Wszechświata – jak każdy kochający rodzić (dobry ojciec i dobra matka) przyjdzie żyjącym ludziom z pomocą – pomoże swoim dzieciom (którym dał swoją część – ducha nieśmiertelności) opuścić Ziemię na zawsze i polecieć do gwiazd, cyt.: „Niebo przez Pana Wszechrzeczy zostanie otwarte i znowu rozbitkowie ujrzą światło gwiazd, światło życia, swoją nową drogę ku Panu, bo Pan nie pozwoli, żeby ciemność zapanowała nad nimi”. Tak więc w gwiazdach ludzkość znajdzie nową Ziemię – Drugą Jerozolimę (jak nazywa ją w Biblii Pan Bóg),
cyt.: „Pan przygotuje miejsc wiele i każdy znajdzie swój dom, a miejsca dla nikogo nie zabraknie, gdyby tak nie było powiedziałbym Wam o tym”. Wniosek z tego, że nie tylko Ziemia, ale cały Wszechświat jest stworzony dla człowieka – jest on tak ogromny, że Ziem podobnych do naszej,
czyli Jerozolim jest tak wiele, że miejsca dla wielu nowych pokoleń ludzi NIGDY NIE ZABRAKNIE!!! Przygotowany przez Pana Boga dla ludzi Wszechświat CZEKA NA ŻYWYCH I NA ZMARŁYCH, cyt.: „Nie będzie różnicy pomiędzy zmarłymi i żywymi, bo zwycięży świat ducha nad światem ciała, każdy duch będzie mógł przyjąć ciało, które mu się podoba”. CÓŻ TO ZA PIĘKNE WSPANIAŁE WIZJE JEDNOCZĄCE NAUKĘ Z RELIGIĄ!!! Dla nas te wizje nie
wydają się aż tak abstrakcyjne, kiedy podbijamy kosmos! Ale w średniowieczu wielu jasnowidzom, w tym M. Nostradamusowi i astronomowi G. Bruno przypisywano, cyt.: „szatańskie opętanie” i grożono spaleniem na stosie.
Według mnie wiara w jakąś ogólną katastrofę i koniec cywilizacji przewidzianą, np. na rok 2012 (tzw. koniec kalendarza Majów) jest zwykłym oszustwem niezgodnym z jakimikolwiek wierzeniami religijnymi, w tym chrześcijańskimi; jak też poważnymi proroctwami i przepowiedniami, w tym wielkiego mistrza przepowiedni M. Nostradamusa. Nawet śmierć osobista dla wierzącego człowieka nie jest końcem jego istnienia i bytu, jest tylko zmianą miejsca zamieszkania jego ducha. A wymiarów przestrzenno-czasowych przez nas niewidzialnych (w świetle obecnej nauki) może być bardzo wiele!
*113 (gość)

Quatrain 3, 55
Rok w którym JEDNOOKI zawładnie Francją
Dwór zazna dręczących kłopotów
Panna Blois zabije swego serdecznego przyjaciela
Dla królestwa zwątpienie i kłopot podwójny.

– Jeden film dotyczył odnalezionej w Rzymie księgi Nostradamusa zawierającej ilustracje rzekomo namalowane przez jego syna – czy zetknął się Pan z informacjami na ten temat?
Arteuza:
Podany przez Pana tekst jest przykładem tzw. tekstu „janusowego” (pisałem już tutaj o tym). Z pośród około 10.000 sześciowierszy i czterowierszy Michela Nostradamusa jest wiele takich (czyli „janusowych), które w sposób symboliczny opisują nie jedno wydarzenie z jednej epoki (takich jest większość), a wydarzenia z różnych epok historycznych, np.: 2, 3 lub nawet 4!!!
Podany przez Pana przykład dotyczy dwóch wydarzeń historycznych:
po 1: tych dotyczących króla Francji Henryka II Walezjusza z XVI wieku. Henryk II utracił w walce turniejowej oko i po długich cierpieniach zmarł, dlatego w tekście jest określony Henryk II jako jednooki.
po 2: tych dotyczących XXI wieku i podboju Francji przez jednookiego Mahdiego, czyli III Antychrysta w czasie trwania III wojny światowej.
„Panna z Blois” to kobiecy symbol zdrady.
W czasie rewolucji francuskiej w XVIII wieku Maria Anna de Burbon (m.innymi intrygantka) była nazywana: „Pierwszą Panną z Blois”. WIDAĆ M.INNYMI I W TYM TEKŚCIE WIELKI GENIUSZ PROROCZO-LITERACKI M. NOSTRADAMUSA!!!
Szereg tekstów M. Nostradamusa jest stosunkowo jasnych, jeżeli przekonamy się, że mogą dotyczyć czasów nam bliskich, nie mówiąc o czasach przeszłych – tutaj teksty są jednoznaczne i wszyscy badacze to potwierdzają. Są też jednak wyjątki (jak słynny tekst o 1999 roku), który nadal
jest przedmiotem sporu wśród badaczy. Ten w/w tekst (jak już pisałem) jest różnie tłumaczony i interpretowany.
Ja w opisach wydarzeń związanych z III wojną światową na tej stronie rzadko posługuję się tekstami „janusowymi” lub mało zrozumiałymi z uwagi na to, że nie chcę dopuścić do zbędnych
dyskusji, a dlatego, że nie mam za dużo czasu, aby przekonywać i bronić tu twórczości Nostradamusa. Musiałbym tę stronę zamienić na wykłady o nim i jego twórczości. W książce przewiduję inaczej – to ma być praca złożona z przeprowadzoną dogłębną analizą.
Jeśli chodzi o drugie pytanie, to sprawa jest mi znana, ale jest ona w tej chwili badana i do czasu zakończenia badań nie chcę się na ten temat wypowiadać, tym bardziej, że nie mam jeszcze
wyrobionego na ten temat zdania.
Pisałem też tutaj o tym, że do tej pory odnajduje się różne stare teksty (przepowiednie i proroctwa) i się je bada. Niektóre teksty przypisuje się M. Nostradamusowi, niektóre uważa się za fałszywki, a niektóre przypisuje się innym jasnowidzom. Co do niektórych tekstów są takie niejasności, że część badaczy przypisuje ich autorstwo Nostradamusowi, a część uważa, że Nostradamus nie był ich autorem.
Jeszcze jedno zdanie, które zapomniałem dopisać do odpowiedzi dla Pana:
Jak już pisałem na tej stronie – ostatni Prezydent Francji zginie w wyniku przewrotu inspirowanego przez Herkulesa. Do śmierci Prezydenta przyczyni się też jego kochanka – symboliczna „Panna z Blois”. Wynika to też z innych tekstów M. Nostradamusa.

*
Ciąg dalszy III wojny światowej – lata 2038?-2044?
Podam kilka wybranych przykładów potwierdzających poprzednio opisane przeze mnie wydarzenia:
Victoria Henryka przerwana przez nagłe wydarzenia,
Młody Selin Wyzwoliciel nie tylko waleczny, ale i roztropny,
Po zajęciu Germanii wielkie spotkanie nad Wisłą,
W Krakowie potwierdzenie sojuszu: Róży i Białego Orła,
Antychryst III zagrożony podąża na wschód do źródła piekieł,
Talibowie mają mu za złe, że synów Mahometa zostawił pod ULM!
Uwaga!
Nostradamus używał słowa „uczeń” – dwa razy użył w tekstach dosłownie słowa „TALIB”, które w tłumaczeniu na język polski i inne języki znaczy dosłownie „uczeń”!!!

Kraj Burbona i kraj Jagiellona porządkiem dla zniszczonego świata,
Nowy Król Wschodu Pięciu pomocą dla zniszczonej Przepięknej Róży,
Gdzie dwóch w przymierzu zaczęło tam dwóch w przymierzu skończy,
Słaby GRYFON znów będzie Wielki przez sojusz Henryka i Trzeciego Kraka!

Uwaga!
Niektórzy tłumaczą jako: wielkiego trzeciego z Krakowa. Ale ten król nie będzie pochodził z Krakowa, jak już uprzednio pisałem.
Gryfon (przypominam) to Europa.

Po słowie Szczęśliwego Mahdi podkręcony ogon,

CD.. część16

Jedna myśl nt. „Interpretacje Arteuza – część 15”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Step By Step