Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł!
Strony WWWSerwery VPSDomenyHostingDarmowy Hosting CBA.pl

Troje na jednego. Uraaaa!

fragmenty z bastylia.blox.pl

 

Prophétie:182,11 /sixieme ligue/;

Sur trois côtés, le grand l’ours frapper sur un petit frere,
De l’est, le sud et le Nord, ainsi que des branches de Ruthénie blanche,
déplacer ses troupes au sol et misérable les malades Scythie ,
un dictateur blanc grosse erreur conduirait a une perte pour les Polonais,
les deux anciennes villes de frontiere Royal des Sarmates,
Les effets de la décision déraisonnable sera définitif et irréversible !

Przepowiednia: 182,11 Tłumaczenie i Interpretacja Norbertus

Z trzech stron wielki niedźwiedź uderzy na małego brata,
Od wschodu, południa i północy, oraz oddziały Białej Rusi,
przemieszczą swoje oddziały na ziemię nędznej i chorej Scytii,
a wielki błąd białego dyktatora doprowadzi do straty na (rzecz) Polaków,
dwóch dawnych miast granicznych Królewskich Sarmatów,
Konsekwencje nierozsądnej decyzji będą ostateczne i nieodwracalne!

Przepowiednia jest prosta w tłumaczeniu więc nie będę rozbijał jej na czynniki proste. Omówię tylko niektóre jej fragmenty.

Linijka pierwsza:
l’ours – z łacińskiego słowa ursus = niedźwiedź
petit – mały
frere – brat

Mały Brat = Małorosja pierwotnie greckie, a następnie urzędowe rosyjskie określenie ziem Rusi Kijowskiej, położonych wzdłuż Dniepru (Naddnieprze) zajętych po rozejmie andruszowskim w 1667- Ukraina Lewobrzeżna i II rozbiorze Polski w 1793 – Ukraina Prawobrzeżna przez Carstwo Rosyjskie i Imperium Rosyjskie, w przeciwieństwie do Wielkorosji, czyli ziem Carstwa Rosyjskiego, stosowane od XVIII wieku do rewolucji lutowej i upadku caratu w marcu 1917. Pojęcie „Małorosji” było w XIX wieku związane z koncepcją nacjonalistów rosyjskich trój jedynego narodu rosyjskiego: Rosjanie, Białorusini, Ukraińcy)

Po raz pierwszy pojęcie „Małej Rosji” zostało użyte przez Patriarchat Konstantynopolitański, który dla odróżnienia nowej archieparchii moskiewskiej od starszej kijowskiej zastosował nazwę Mikra Rosia (Mała Rosja) w odniesieniu do ziem ukraińskich, zaś Megale Rosia (Wielka Rosja) wobec terenów należących do nowego ośrodka w Moskwie. Obecnie zarówno Ukraina, jak i Rosja, roszczą pretensje do politycznego i kulturowego spadku po księstwie Ruryka, wskazując siebie jako spadkobierców Rusi Kijowskiej. Z biegiem czasu dominacja Moskwy i upadek Kijowa zmieniły postrzeganie pojęć Wielkiej i Małej Rosji. Wobec rosnącego w siłę państwa rosyjskiego, termin „Mała Rosja” zaczął być stosowany jako pogardliwe i lekceważące określenie dla niedorozwiniętego politycznie i gospodarczo obszaru Ukrainy.

Samo używanie nazwy „Ukraina” zostało w Rosji carskiej zakazane, zaś w jego zastępstwie do języka wprowadzono pojęcie „Małorosja”, tworząc w 1722 zamiast urzędu wybieranego hetmana kozackiego Kolegium Małorosyjskie. Celem Kolegium było „ukorzyć ich ojcowiznę” wg słów hrabiego Tołstoja, doradcy Piotra Wielkiego.

Linijka druga:
branches – gałąź, oddział, odgałęzienie
Ruthénie blanche – Biała Ruś dzisiejsza Białoruś

Pierwsze wzmianki o ziemiach określanych jako Biała Ruś pojawiły się w średniowieczu, lecz nazwę tę, w odniesieniu do terytorium, stosowano niekonsekwentnie. Jan z Czarnkowa określił tym mianem Księstwo połockie i takie same określenia pojawiają się w późniejszych kronikach krzyżackich. W Rzeczypospolitej w XVI wieku tą nazwą określano ziemie utracone na rzecz Moskwy w wojnie w latach 1558–1570 (Połock z zamkiem Turowla, część ziemi witebskiej z zamkami Ozierzyszcze i Uświat), a od początku XVII w. także wschodnie województwa Wielkiego Księstwa Litewskiego. Według Leksykonu Geograficznego Hilariona Karpińskiego z 1766 roku, Białoruś pod względem geograficznym obejmowała województwo mścisławskie, smoleńskie i połockie. W 1860 roku w Encyklopedii Powszechnej Orgelbranda pod pojęciem Białoruś wzmiankowano 5 województw I Rzeczypospolitej. Oprócz wymienionych wcześniej, były to także województwo witebskie oraz mińskie (bez powiatu rzeczyckiego i mozyrskiego. Od początku XX wieku terminem „Białoruś” zaczęto określać także, położone na zachód, tereny Czarnej Rusi, Grodzieńszczyzny oraz Polesia. 18 marca 1921 na mocy pokoju ryskiego tereny obecnej Białorusi podzielone zostały między Polskę a Rosję Radziecką. Głównym ośrodkiem kulturalnym inteligencji białoruskiej stało się Wilno oraz w niewielkim stopniu Białystok. W wyniku agresji radzieckiej na Polskę 17 września 1939 do Białoruskiej SRR przyłączono wschodnią część Mazowsza, część Podlasia, Polesia i Grodno. W 1945 Ziemia Białostocka powróciła do Polski na mocy porozumienia z ZSRR.

Dlaczego Białoruś miała by brać udział w agresji na Ukrainę? Prezydent Łukaszenka mówił kilkakrotnie o ewentualnej pomocy wojskowej w celu zakończeniu konfliktu na Ukrainie jako siły rozejmowe lub błękitne hełmy ONZ. Ale nie o taka pomoc chodzi ich partnerowi Rosji.

Z dniem 1 lutego 2015 r na Białorusi weszła w życie znowelizowana ustawa o stanie wojennym, zgodnie z którą za podstawę do jego wprowadzenia uznaje się m.in. napaść na któregoś z członków Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym. Nowe prawo dopuszcza też użycie broni przeciwko nieuzbrojonych cywilom.

Za napaść uważa się przy tym wtargnięcie choćby na krótko sił zbrojnych innego państwa na terytorium Białorusi, zaanektowanie jej terytorium lub części z użyciem siły, pojawienie się na jej terytorium „zbrojnych band i regularnych sił” z innych państw, a także samo użycie jakiejkolwiek broni przeciwko Białorusi.
Napaścią na Białoruś jest również napaść na któregokolwiek z członków ODKB (Armenia, Białoruś, Kazachstan, Kirgistan, Rosja i Tadżykistan). – Jeśli talibowie napadną na Tadżykistan, to automatycznie zostaje to uznane za napaść na Białoruś i może stać się podstawą do wprowadzenia stanu wojennego na Białorusi. Tak samo jeśli Ukraina ogłosi stan wojenny i będzie prowadzić działania wojenne przeciwko Federacji Rosyjskiej – podkreślił analityk Białoruskiego Instytutu Badań Strategicznych (BISS) Dzianis Mieljancou w gazecie internetowej „Biełorusskije Nowosti”.

http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114881,17343023,Jesli_talibowie_napadna_na_Tadzykistan__Bialorus_wprowadzi.html

Czyli wystarczy jakakolwiek prowokacja lub wypowiedzenie wojny przeciw Rosji aby uwikłać Białoruś w wojnę domową na Ukrainie. Tą zmianą prawa Łukaszenko zawiesił sobie stryczek na głowę.

Linijka piąta:
5. les deux anciennes villes de frontiere Royal des Sarmates,
deux – dwa
anciennes – ancien – stary, dawny, były/ przymiotnik = starożytny
villes – miasta
frontiere – granica, granica czegoś
Royal des Sarmates – Królewskich Sarmatów

Linijka szósta:
6. Les effets de la décision déraisonnable sera définitif et irréversible !

effets – efekty, skutki, konsekwencje
décision – decyzja, postanowienie
déraisonnable – nierozsądny
sera – być
définitif – ostatecznie
irréversible – nieodwracalny

I tak też się stanie. Jeden mały błąd spowoduje wielkie konsekwencje dla samego Łukaszenki i jego kraju. Brześć na Bugiem i Grodno bo o tych dwóch miastach jest mowa utraciliśmy na rzecz Rosji w wyniku ustalania granic na podstawie tzw. linii Curzona. Najpierw jako linia demarkacyjna wojsk polskich i bolszewickich z 1920 roku. Później jako formuła „linii Curzona” w okresie II wojny światowej. Linia Curzona jest bardzo ciekawym tematem i wymagała by zbyt dużego opisu więc dla ciekawskich polecam wikipedię: Linia Curzona

Step By Step